Houtoogst 2015

Het is altijd even schrap zetten, want op de korte termijn maakt het je bos er niet mooier op: de houtoogst. Overal hopen met takken. Tractorsporen. En lelijke open plekken.

Maar noodzakelijk is het wel, want met een landgoed ben je wel vrijgesteld van een aantal belastingen… maar je moet ook nog een hoop (belastingen, verzekeringen, onderhoud aan paden en gebouwen) zelf betalen.

Bergen met hout langs de Schietbaanweg.

Links het mooiste hout: dikke stammen van eik en beuk. Maar dikke stammen leveren niet per se het meeste op. Er is al jaren meer vraag naar FSC-gecertificeerd hout voor kisten en pallets. Daarvoor is grove den (achter Arno’s schouder) beter geschikt.

De oogst van 2015 leverde ongeveer 1300 kuub hout op. Dit was uitzonderlijk veel. Dat kwam met name vanwege de kaalkap hierboven. Dit zijn twee hectares grond die we kort tevoren via grondruil verworven hadden. 

De dennen en sparren die op deze grond stonden waren dermate krom gegroeid dat ze op het punt stonden om bij de eerstvolgende storm te bezwijken. De Bosgroep adviseerde: uithuilen en opnieuw beginnen, dus dat hebben we gedaan. De aanplant wordt in 2017 uitgevoerd.

Wat zeg jij?