Gratis bodemprofiel

De boden op de Biesterije verschilt radicaal van plek tot plek, zoveel heb ik inmiddels wel ontdekt sinds ik de afgelopen jaren gaten ben gaan graven om (met name) tulpenbomen verspreid aan te planten over het landgoed.

De afgelopen jaren waren er bovendien drie gelegenheden waarop (voor heel andere doeleinden dan aanplant of bodemkunde) door anderen grote gaten zijn gegraven met strakke verticale wanden.

In dit geval was het de opgraving van restanten van de V1-lanceerinstallatie uit 1944/1945. Rondom de sokkels waarop de lanceerbaan rustte hadden de onderzoekers een verticaal gat uitgegraven van ruim een meter diep.

In de foto hierboven zie je een blad op de korrelige bodem van het gat liggen. Vlak daarboven begint het vertlcale vlak met daarin een aantal duidelijke horizontale lijnen. Allemaal lagen zand, afgezet in en rond de laatste ijstijd toen de Noordzee een koude woestijn was en poolwinden het zand naar het oosten verplaatsten.

Op de volgende foto zie je onderin dezelfde afzettingslagen. Maar veel opvallender zijn de grauwe vlekken halverwege het profiel. Voorbij dit punt zijn ook geen duidelijke lagen meer te herkennen. Vermoedelijk is de bodem hier omgewoeld.

De grauwe vlekken zijn vermoedelijk uitgespoelde metalen uit de humuslaag. Maar gezien de locatie (V1-installatie) zou dit ook weggelekte aardolie kunnen zijn, die gebruikt werd om de raketten te vullen en de installatie te smeren.

Middenin de grauwe vlekken zitten twee roodbruine stippen. Dit zijn doorgesneden (levende) boomwortels.

In deze derde foto, genomen vlak boven de tweede, zie je helemaal bovenin de humuslaag van halfverteerd blad en naalden. Vlak daaronder is de zwarte uitspoelingslaag waar aan stikstof gebonden ijzer en aluminium (uit de humus) weglekken.

De bodem is in dit bovenste gedeelte helemaal zonder horizontale profielen. Dat duidt erop dat het ofwel door de Duitsers, ofwel door de baksteenindustrie (19e eeuw) is omgeploegd.

De kleur van de uitspoelingslaag is duidelijk anders (roder) dan de blauwige grauwe vlekken dieper in de bodem. Wellicht zijn die laatste dan toch echt olievlekken.

Wat zeg jij?