Grondbewerking is risicovol

dewoestenije:

Ervaring in Speulderbos en Schoorlse Duinen: hoe meer de bodem verstoord is, hoe actiever het bodemleven in de eerste jaren. Maar daarna gaat de bodem hard achteruit en treedt onder de bomen sterfte op.

De bodem bewerken doe je om wortelgroei te bevorderen (door compacte grond op te breken). En om nutriënten vrij te maken, waardoor het bodemleven toeneemt en de boom meer vocht en mineralen kan opnemen. 

Toch is het uit bosbouwkundig oogpunt dus vaak beter om de bodem niet te bewerken. Kennelijk is het voordeel na een paar jaar uitgewerkt en zijn jonge, snel gegroeide bomen daarna kwetsbaar als ze verder moeten met minder.

Aanplant van dennen op arme, compacte grond betekent aanvankelijk een trage groei, maar na enkele tientallen jaren neemt de groeisnelheid toe tot ‘normaal.’ De dennen hebben dan met hun wortels de bodem ontgonnen.

http://www.probos.nl/images/pdf/bosberichten/bosenhoutberichten1993-08.pdf

Wat zeg jij?