Een dierbestendig bos

dewoestenije: Een studie in opdracht van de Amerikaanse overheid stelt vast dat klimaatverandering hier en nu verantwoordelijk is voor kleine en grote catastrofes. Mijn oog viel op één van die catastrofes: “The effects of human-induced climate change are being felt … Lees meer

Weerbaar bos

dewoestenije: De toename van plagen in het bos leidt tot de vraag: hoe versterken we de weerbaarheid van ons bos? Ik heb daar geen sluitend antwoord op, maar in elk geval ligt het voor de hand om de diversiteit aan … Lees meer

De overblijvers

dewoestenije: Veel boomsoorten worden bedreigd door uitheemse schimmels, insecten en knaagdieren. Sommige zijn al in Nederland, sommige zijn onderweg en sommige hebben elders toegeslagen en kunnen ieder moment per vliegtuig of vrachtschip arriveren. Welke bomen staan er straks uberhaupt nog … Lees meer

Het continent zonder nooduitgang

dewoestenije: De meeste boomsoorten die we in Nederland kennen hebben naaste verwanten in Noord-Amerika en/of Oost-Azië. Van sommige soorten zijn de Amerikaanse varianten hier ook bekend: vooral de Amerikaanse eik en de Amerikaanse vogelkers, omdat ze het hier iets te … Lees meer

dewoestenije: Zoveel verklaringen dringen zich op… 1. Een kurkbeuk, maar dan defect 2. Een zwarte specht met diarree 3. (In het verlengde daarvan) Fokke en Sukke overwinteren dit jaar in een boom Maar wat is hier werkelijk aan de hand?

dewoestenije: Een poel op de kapvlakte langs de Schietbaanweg. En dit is niet de enige, noch is het een uitzonderlijk natte periode. Volgens familie en omwonenden die zich het bos uit de naoorlogse jaren herinneren waren er vroeger veel meer … Lees meer