Een nieuwe jeneverbes

Gevonden op het Wakelveldje, helemaal aan de rand in de richting van de manege: een jonge jeneverbes. Dat is uitzonderlijk, omdat de jeneverbes zich in Nederland sinds de jaren 1960 niet of nauwelijks meer verjongt.

De officiële lezing is dat de jeneverbes voor ontkieming afhankelijk is van een bodemschimmel die niet meer voorkomt als gevolg van luchtvervuiling. Maar dat is niet het hele verhaal. Her en der zijn er in de tussentijd wel jonge jeneverbessen opgekomen:

  • in de uitgegraven berm van de A1 vlakbij de Biesterije staan drie middel grote jeneverbesstruiken, die zich daar pas na de opening in 1972 hebben kunnen vestigen.
  • op het Wakelveldje hebben we in de jaren 1990 ook een zaailing gehad. Eind jaren 1980 is de heide op dat stuk geplagd.

Het zou mij niet verbazen als de jeneverbes zich voornamelijk voortplant op recent verstoorde bodem. Bijvoorbeeld door rondtrekkend vee. Dat is nou precies een vorm van landgebruik die sinds de jaren 1960 niet of nauwelijks meer voorkomt.

Toch is dit jeneverbesje ook in dat licht bijzonder, omdat hij is opgekomen op een stuk bodem dat voor het laatst eind jaren 1980 is verstoord (geplagd). Misschien dat schonere lucht het nog wat makkelijker maakt om te ontkiemen.

Of zou het aan het opwarmende klimaat liggen?

Wat zeg jij?