Plataan in de goot

Vlakbij ons huis groeit in de goot, vlakbij een waterafvoer, een jonge plataan. Zijn ouders staan aan de overkant in de tuin van een Montessorischool.

De natuurlijke habitat voor plataan zijn vooral rivieroevers en natte bodems. Een plekje vlakbij de afvoer geeft de wortels ongetwijfeld een goede bron van vocht.

Plataan wil ook wel groeien op andere grond, bij voldoende licht. Het hout is waardevol, de boom groeit snel en hij kan tegen droogte. Redenen om hem op de Biesterije uit te proberen.

Ik zeg “de plataan” maar eigenlijk zijn er drie relevante soorten: de Amerikaanse, de Oosterse en een kruising van beide, platanus x acerifolia, die we in Nederland de “gewone plataan” noemen.

Deze gewone plataan is onze beste keuze, omdat hij sneller groeit dan zijn twee voorouders en beter tegen vervuiling bestand is. De Amerikaanse plataan is ongewenst omdat die kwetsbaar is voor een schimmelziekte.

Wat zeg jij?