dewoestenije:

Een poel op de kapvlakte langs de Schietbaanweg. En dit is niet de enige, noch is het een uitzonderlijk natte periode. Volgens familie en omwonenden die zich het bos uit de naoorlogse jaren herinneren waren er vroeger veel meer van dit soort poelen. Zou het kunnen dat de poelen een tijdelijk fenomeen zijn, veroorzaakt door verdichting van de bodem (vroeger door schapen, nu door bosbouwmachines) en door het ontbreken van een dikke, water bergende humuslaag?

Wat zeg jij?