Welke boom past waar in 2080?

dewoestenije:

De EU heeft wetenschappers aan het werk gezet om te voorspellen hoe de habitats van verschillende boomsoorten zullen gaan verschuiven als gevolg van klimaatverandering. En zowaar heeft dat een leuke online tool opgeleverd.

Afbeelding: geschiktheid als habitat voor esdoorn (acer pseudoplatanus)

Met het menu onder de kaart kies je de boomsoort, waarna de kaart in donkergroen laat zien welke plekken in Europa op basis van klimaateigenschappen (neerslag, temperatuur, minimumtemperatuur, zonuren, groeidagen) geschikt zijn voor de betreffende soort.

Ook spannend is dat je één van de dropdowns kunt gebruiken om op basis van verschillende klimaatscenario’s voorspellingen van de geschikte habitat te zien. Daarmee zie je, niet verrassend, dat de habitats in 2080 naar het noorden en oosten opschuiven.

Datakwaliteit

De kaartjes zijn niet perfect. De makers hebben hun model getoetst aan de feitelijke distributie van de betreffende soorten; in de toelichting hebben ze een lijstje opgenomen waarin ze aangeven of het model de feitelijke distributie goed, matig of slecht voorspelt. De soorten die het best voorspeld worden zijn beuk, hopbeuk, steeneik, wintereik en zilverspar.

Opvallend is dat Nederland voor slechts weinig van de genoemde soorten, nu of in de toekomst, een hoge geschiktheidsscore heeft. De esdoorn (zie plaatje bovenaan dit artikel) en de es zijn de enige soorten waarvoor onze streken volgens het model bij uitstek geschikt zijn en dat betreft dan alleen de laagliggende delen van het land.

Soorten die volgens de kaarten in 2020 enigszins geschikt zullen zijn in ons klimaat: zwarte els, berk, haagbeuk, tamme kastanje, trilpopulier, Europese vogelkers, donzige eik.

Beuk en hopbeuk in 2080

Wintereik en steeneik in 2080

Zilverspar in 2080

Bron: EFDAC (Europe Forest Data Centre) Species Distribution Maps

Wat zeg jij?