Kruiden en bloemen voor op de kapvlakte

dewoestenije:

Als preventie van vogelkers een kwestie is van voorkomen dat de soort na de houtkap de lege plekken als eerste opvult, dan is het zaaien van kruiden en bloemen mogelijk een manier om dat gepionier de kop in te drukken.

Lupines. Bekend als bodemverbeteraar in de landbouw. Bron: Wikipedia

Een paar uur zoeken leverde een aardig lijstje op van bloemen en kruiden die het goed doen op arme en droge grond, soms zelfs specifiek op droge zure grond (dat betreft bij ons vooral de bosbodem onder grove den, lariks en spar).

Een geweldige bron was deze lijst op een Vlaams tuinforum:

Dit is het lijstje soorten die een inheems klinkende naam hebben:

 • Papavers. Ruige, grote, bleke of bastaard. Pionier op verstoorde grond.
 • Valkruid (amica montana) Groeit ook op heidegrond.
 • Hyssop (hyssopus)
 • Judaspenning (paars is de natuurlijke variant)
 • Koekoeksbloem
 • Brem
 • Havikskruid (een hele familie van ruige geel-oranje bloempjes)

 • Trosvlier (wilde plant, rode bessen, verdraagt zuur en arm)
 • Grasklokje (Campanula rotundifolia) doet het goed op heidegrond
 • Muizenoor (hieracum pilosella)
 • Gewoon biggenkruid
 • Wild kattenkruid Nepeta cataria. Zeldzaam, vereist stikstofrijke grond.
 • Prikneus (silene coronaria) Rood anjertje, groeit op arme droge grond.

Daarnaast putte ik uit een andere bron deze wat minder naturel, of anderszins ingewikkelder klinkende soorten:

 • Buffaloberry (Shepherdia argentea). Dit is een hele leuke kandidaat: draagt eetbare bessen en bindt stikstof.
 • Witte kardinaalsmuts (euonymus europaeus) Giftige bessen, struikvorm, duinplant
 • Tormentil (potentilla erecta). Goed op zure grond, verspreiding via wortelstok en zaad.
 • Kleine ratelaar (rhinantus minor). Semiparasiet die groei van grassen remt.Wortelstok. Duinvalleien en vergraste heide.
 • Hazenpootje. Droge arme grond.
 • Mannetjesereprijs. Arme droge grond, vergraste heide en kapvlaktes.
 • Goudbes / Cape gooseberry / physalis peruviana. Die bes met een rare droge capuchon die je nog wel eens op je dessert-ijs krijgt. Doet het op arme droge grond, gaat bij droogte op standby. Maar ook voor ons klimaat?

Tenslotte vond ik op een Amerikaanse site aanvullend deze mooie soorten voor droge grond, waarvan enkele een grassoort zijn:

Wat zeg jij?