dewoestenije:

Kleiballen met noten. Vrij naar de Japanse permaculturist Fukuoka, die kleiballen met zaad gebruikte om op zijn akkers en rijstvelden gewenste soorten een voorsprong te geven. Die voorsprong maakt dat de gewenste soorten eerder en beter groeien en daardoor het onkruid voor blijven. Dat maakt onkruidbestrijding overbodig.

In ons bos ga ik de kleiballen gebruiken om walnoten en hazelnoten (de Turkse variant, die tot mooie rechte boom uitgroeit) te planten op enkele kapvlaktes.

De kleibal gaat een stukje in de grond. De klei houdt vocht vast en bevat meer mineralen dan de zandbodem. Daardoor kan de noot, als hij uitkomt, snel wortelen en loopt hij minder kans op uitdroging.

Door onder de plek van aanplant de bodem met een grondboor los te woelen stellen we de penwortel in staat om snel de diepte in te gaan. Met name walnoten gebruiken die strategie om zich snel te wapenen tegen droogte en hun verdere groei veilig te stellen.

Wat zeg jij?